Wachtlijst

Wij hanteren een wachtlijst omdat we niet groter kunnen en willen worden. Het ledenaantal is 48 en dat is wel het maximum.
Door de vrij grote belangstelling voor ons koor moeten we daarom helaas veel potentiële kandidaten teleurstellen.